کلمه کلیدی: سارقان صاحبخانه را بیهوش و ۵۰۰ میلیون تومان طلا سرقت کردند