کلمه کلیدی: سارق ATM دانشجوی پزشکی بود!
  • سارق ATM دانشجوی پزشکی بود!

    رئیس کلانتری ۱۲۶ تهران پارس از دستگیری یک سارق ATM خبر داد و گفت: در تحقیقات پلیسی مشخص شد که سارق دانشجوی رشته پزشکی است.