کلمه کلیدی: زیر گنبدکبود، قصه‌گو تنها نشسته بود
  • به مناسبت 18 تیر و سالروز فوت مهدی آذر یزدی سراغی از او گرفتیم

    زیر گنبدکبود، قصه‌گو تنها نشسته بود

    ننه سرما داشت دامنش را بر می‌چید، بهار به آستانه در رسیده بود که فرزندی در خانواده آذریزدی متولد شد. می‌گویند آمدن یک کودک بخصوص اگر با بهار همراه باشد، شور و شوق می‌آورد، اما نه در خانه یک رعیت فقیر که به سختی روزگار می‌گذراند.