کلمه کلیدی: زنده گیری عقرب
  • زن عقرب‌گیر دستگیر شد

    رئیس اداره حفاظت از محیط زیست تایبادگفت: یک زن متخلف صید عقرب، هنگام خروج از مرز دوغارون دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.