کلمه کلیدی: زمین لرزه ۳.۵ ریشتری سراب باغ ایلام را لرزاند