کلمه کلیدی: زلزله 5.2 ریشتری چرام تلفات جانی نداشت