کلمه کلیدی: زلزله 4.3 ریشتری «خور» اصفهان را لرزاند