کلمه کلیدی: زلزله ‌ماهدشت
  • تلنگر 5.2 ریشتری

    زلزله 5.2 ریشتری به مرکزیت ملارد چند میلیون شهروند تهرانی را سراسیمه به خیابان‌ها کشاند و سبب شد آنها در مدت حدود 12 ساعت 15 میلیون لیتر بنزین را دود کنند.‌