کلمه کلیدی: زلزله ۴.۷ ریشتری کلاته خیج شاهرود را لرزاند