کلمه کلیدی: زلزله ۴.۵ ریشتری حوالی بهاباد در استان یزد را لرزاند