کلمه کلیدی: زلزله ۳.۵ ریشتری پیش قلعه در خراسان شمالی را لرزاند