کلمه کلیدی: زخم‌خوردگان مجازی
  • زخم‌خوردگان مجازی

    اگر دیروز زورگیری در خیابان با موتور، چاقو و قمه انجام می‎شد، این روزها با یک کلیک می‎شود، میلیون‎ها تومان پول به جیب زد.