کلمه کلیدی: رکورد سرعت هایپرلوپ شکسته شد
  • از سوی گروه دانشگاه فنی مونیخ

    رکورد سرعت هایپرلوپ شکسته شد

    در جریان برگزاری چهارمین رقابت هایپرلوپ شرکت اسپیس ایکس که بین گروههای مهندسی از سراسر جهان برگزار شد، رکورد سرعت از طریق استفاده از این وسیله نقلیه شکسته شد.