کلمه کلیدی: رژیم صهیونیستی سید حسن نصرالله را به ترور تهدید کرد