کلمه کلیدی: رونمایی از دستاوردها در زمینه آب سنگین در 20 فروردین