کلمه کلیدی: رونق تولید دو کلمه با یک دنیا کار و اصلاحات ساختاری/ تن دادن به شفافیت اولین پیش‌نیاز رونق تولید