کلمه کلیدی: روستای لنج آباد
  • اسب یک نوجوان را کشت

    یک راس اسب هار در روستای «پیه جیک» از توابع بخش قصابه مشگین شهر نوجوانی 13 ساله را کشت.