کلمه کلیدی: روستای قبادلو
  • هشت مصدوم به خاطر «چرای دام»!

    معاون فرماندار عجب شیر گفت: درگیری بین اهالی روستای یایچی و ینگجه از توابع قلعه چای این شهرستان بر سر محدوده چرای دام به مصدوم شدن هشت نفر انجامید.