کلمه کلیدی: روحانی: برای هر تصمیم ترامپ، برنامه داریم
  • در جمع پرشور مردم سبزوار

    روحانی: برای هر تصمیم ترامپ، برنامه داریم

    رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راست و چپ، اصولگرا و اصلاح طلب و همه مردم ایران در برابر ترامپ و رژیم صهیونیستی متحد هستند، اظهارداشت: به دنیا نشان دادیم ملت ایران ملت صلح است و ما اهل جنگ و تنش نیستیم اما قاطعانه از خود دفاع می کنیم و آمریکا در برابر ملت ایران کاری از پیش نخواهد برد.