کلمه کلیدی: روایت یکی از مدافعان حرم از آخرین روز زندگی حاج قاسم سلیمانی +عکس