کلمه کلیدی: رهگیری یک پهپاد در حومه دمشق توسط پدافند هوایی سوریه