کلمه کلیدی: رهبری اختیار تصمیم‌گیری درباره FATF را به مجلس و دولت دادند
    • مجلس

    رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

    رهبری اختیار تصمیم‌گیری درباره FATF را به مجلس و دولت دادند

    رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مقام معظم رهبری بعد از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر ایشان در خصوص اعلام نظر درباره لوایح چهارگانه FATF اعلام کردند که در این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور به این کار کردند.