کلمه کلیدی: رمز ماندگاری انقلاب
  • مشارکت سیاسی مردم، رمز ماندگاری انقلاب

    انقلاب اسلامی ایران، انقلابی استثنایی در قرن 20 بود؛ قرنی که سراسر غرق در ماده و ظواهر آن بود و کمتر تحلیلگری پیش‌بینی می‌کرد که انقلابی با احیای ارزش‌های اسلامی در جهان پا به عرصه گذارد. اما در ‌واقع این انقلاب که به تعبیر بنیانگذار فقید، حضرت امام خمینی(ره) انفجار نور بود، پدیدار شد و به تعبیر میشل فوکو، انقلابی به نام خدا و با فریاد معنویت زاده شد.