کلمه کلیدی: رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروها
  • از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

    اهداف کیفی صنعت خودرو ابلاغ شد

    وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف کیفی صنعت خودرو در سه حوزه کیفیت محصول، خدمات فروش و خدمات پس از فروش را برای سال جاری تعیین و جهت اجرا به خودروسازان ابلاغ کرد.