کلمه کلیدی: رشد 20 درصدی نقدینگی در مرداد 97
  • بانک مرکزی منتشر کرد

    رشد 20 درصدی نقدینگی در مرداد 97

    گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مرداد ماه سال 1397 برای اطلاع عموم و صاحبنظران در حالی منتشر شد که محاسبات اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد در مرداد امسال نقدینگی با 20.5 درصد رشد نسبت به مرداد سال قبل، به 1646 هزار میلیارد تومان رسیده است.