کلمه کلیدی: رسم آقایی بر جهان / پاتوق های جدید شهر