کلمه کلیدی: رسانه‌های جهان خواستار آزادی مرضیه هاشمی شدند