کلمه کلیدی: ردپای پول‌های نجومی در هنر
  • افشاگری درباره حراج تهران

    ردپای پول‌های نجومی در هنر

    اگر قوه قضائیه به دنبال سرنخ‌هایی درباره متهمان اقتصادی است کافیست خریداران آثار عرضه شده در حراج تهران را جستجو کند تا مردم متوجه شوندچه کسانی برای یک تابلوی مفهوم زده یک میلیادر تومان هزینه می‌کنند.