کلمه کلیدی: رای‌دهندگان آمریکایی تمایلی به دور دوم ریاست جمهوری ترامپ ندارند