کلمه کلیدی: رایزنی با مقامات روسی درباره تحولات منطقه و سوریه