کلمه کلیدی: راضیه بوستانی
  • گزارش جام‌جم از روستای کردوان بوشهر که بزرگ‌ترین تولید و صادرکننده عبا در کشور است

    مشکلات کردوان؛ تنها روستای عبابافی ایران

    مرغوب‌ترین عبای ایران، این روزها بازار فروش خوبی ندارد؛ عبایی که روزگاری چشم شیخ‌نشین‌های کشورهای حوزه خلیج‌فارس را به خود خیره کرده بود، اما چند سالی است دیگر رونق سابق را ندارد. هرچند عبابافان کردوانی به دنبال حفظ قدمت 350 ساله این صنعت در استان هستند.

  • درختان بادام بوشهر طعمه زغال فروشان

    پوشش درختان بادام کوهی که طبیعت زیبایی را برای کوه گیسکان دشتستان در استان بوشهر فراهم آورده‌اند، هم اکنون طعمه سودجویانی شده که به قصد تولید زغال و فروش آن اره‌های خود را بر شاخ و برگ و تنه‌های این درختان فرود می‌آورند و تنها کنده‌ای از این درختان بر جای می‌گذارند.