کلمه کلیدی: رئیس‌جمهوری گامبیا از قدرت کناره‌ گیری کرد