کلمه کلیدی: رئیس کمیسیون کشاورزی
  • رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌و گو با جام‌جم آنلاین مطرح کرد:

    عقب ماندگی 30 درصدی در ذخیره منابع آب / وضعیت خشکسالی بحرانی نمی شود اگر...

    رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به مصرف بسیار بالای آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: 85 درصد هزینه تغییر شیوه آبیاری و روی آوردن به آبیاری تحت فشار را دولت و 15 درصد را کشاورز پرداخت می کند. البته هزینه در نظر گرفته شده منبع کاملی برای انجام سطح بسیار وسیعی نیست اما تلاشی است که با حداقل منابع موجود از سوی دولت آغاز شده است تا در مصرف آب صرفه جویی شود.