کلمه کلیدی: رئیس و اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند