کلمه کلیدی: رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت
  • کشتار دسته جمعی گرازها با سیم برق لخت

    رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت: فردی که با کارگذاشتن سیم برق لخت و استفاده از یک دستگاه موتور برق، نسبت به کشتار دسته جمعی گرازهای وحشی اقدام می‌کرد به حبس محکوم شد.