کلمه کلیدی: ذغال اخته
  • جشنواره زغال اخته در قزوین

    جشنواره زغال اخته در روستای هیر قزوین برگزار شد. در دو هزار هکتار از اراضی کشور زغال اخته کشت می شود که ۸۵ درصد آن مربوط به منطقه الموت است.

  • سس سیاه کیله

    این یک نوع سس است که با سیاه کیله یا همان (ذغال اخته) و مقداری پوست پرتقال درست می شود.

  • دم خورشید گرم!

    خوبی‌های خورشید، اظهر من الشمس است. هرچه بگویم، حرف اضافه است. خورشید آن قدر خوب است که اگر یک ذره نیز علیه آن صحبت کنم، در حقیقت زیرآب خودم را زده ام. جناب مولانا از من زرنگ‌تر بود که قبل ازحقیرگفت: «مادح خورشید، مداح خود است.»