کلمه کلیدی: ذخایر ارزی کشور مطلوب است
  • رئیس بانک مرکزی:

    ذخایر ارزی کشور مطلوب است

    رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توانستیم با کمترین هزینه، بازار را کنترل کرده و آرامش را برقرار سازیم، گفت: ذخایر کشور به سرعت بالا رفته و ذخیره‌های ارزی خارج از کشور نیز برای واردات مطلوب است.