کلمه کلیدی: ذخایر آبی تهران
  • صرفه جویی نکنید آب جیره بندی می شود

    جزئیات آبگیری سدهای تهران

    از ابتدای سال جاری تاکنون و در نتیجه بارش های بهاری ۲۳۵ میلیون مترمکعب بر ذخایر آبی تهران افزوده شد که با وجود خشکسالی های گذشته، این میزان ذخیره گیری قابل توجه است.

  • جام جم گزارش می دهد

    برنامه جدید دولت برای کاهش مصرف آب

    در حالی که به گفته وزارت نیرو امسال یکی از سال‌های بسیار بحرانی در زمینه آب در کشور خواهد بود، به نظر می‌رسد الگوهای فعلی مدیریت مصرف آب بیش از اندازه شعاری، تکراری ناکارآمد شده و از این‌رو وزارت نیرو باید گام‌های عملی جدیدی در این خصوص بردارد.