کلمه کلیدی: ذخایر آب دشت‌ها
  • نجات ذخایر آب دشت‌ها کلید خورد

    یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام آغاز اجرای طرح ویژه نجات آب در دشت های ممنوعه کشور گفت: تحویل حجمی آب به کشاورزان برای افزایش بهره وری، بخش مهم این طرح است.