کلمه کلیدی: دکتر سید محمد حسینی
  • یکشنبه تاریخ‌ساز در وین 6

    در این یادداشت می‌خواهم به بزرگ ترین مانع توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی اشاره کنم؛ مانعی که برداشتنی نیست؛ اما قابل مدیریت است.