کلمه کلیدی: دَبه
  • رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

    آمریکا درباره سانتریفیوژ ها دبه درآورده ‌است

    رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ظاهرا آمریکایی‌ها در بحث فردو که بر روی هزار و اندی سانتریفیوژ توافق شده، احساس کرده‌اند که رقم بالایی است و اخیرا مطالب دیگری گفته‌اند.