کلمه کلیدی: دومین اسید پاشی در تبریز
    • حوادث

    دومین اسید پاشی در تبریز

    مریم در اسید سوخت +عکس

    در یک ما‌هه گذشته این دومین اسید پاشی در تبریز است، این‌بار «مریم» قربانی اختلاف خانوادگی در اسید سوخت.