کلمه کلیدی: دولت فروشنده واحدهای مسکن مهر نیست
  • قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

    دولت فروشنده واحدهای مسکن مهر نیست

    قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با تأکید بر اینکه جلوگیری از افزایش قیمت‌ واحدها سیاست جدی وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود گفت: دولت فروشنده واحدهای مسکن مهر نبوده و این واحدها را نمی‌سازد که در ادامه با سود بفروشد، بلکه نقش دولت تنها نظارت، کمک به تأمین تسهیلات ارزان قیمت، تعدیل تعرفه‌های بیمه و مالیات و سایر موارد مشابه است.