کلمه کلیدی: دولت به دنبال خنثی‌کردن نقدینگی با افزایش قیمت‌‌ها ست/ سیاست‌های دولت نمی‌تواند تولید را تحریک کند