کلمه کلیدی: دورترین کهکشان کیهانی
    • دانش

    در فاصله ۱۳.۱ میلیارد سال نوری

    دورترین کهکشان کیهانی شناسایی شد

    ستاره شناسان موفق به شناسایی و کشف دورترین کهکشان جهانی در فاصله ۱۳.۱ میلیارد سال نوری شدند ، کهکشانی که تاکنون دیده و شناسایی نشده بود.