کلمه کلیدی: دمای ۵۰ درجه در اهواز / گرد و خاک در شرق کشور