کلمه کلیدی: دلیل عدم حضور ظریف در دیدار اسد مشخص شد