کلمه کلیدی: دلار به کانال ۱۴۰۰۰ بازگشت+ جدول
  • دلار به کانال ۱۴۰۰۰ بازگشت+ جدول

    نرخ دلار آمریکا بعد از چند روز کاهش ، امروز با یک رشد قیمت مجددا به کانال ۱۴۰۰۰ تومان بازگشت اما این افزایش نرخ ارز نیز نتوانست مانع از کاهش قیمت انواع مسکوکات طلا شود.