کلمه کلیدی: دشمن به دنبال از بین بردن سبک زندگی اسلامی است