کلمه کلیدی: دشت‌ های ممنوعه
  • نجات ذخایر آب دشت‌ها کلید خورد

    یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام آغاز اجرای طرح ویژه نجات آب در دشت های ممنوعه کشور گفت: تحویل حجمی آب به کشاورزان برای افزایش بهره وری، بخش مهم این طرح است.

  • ذخایر استراتژیک آب به مرز هشدار رسید

    نشست زمین در 5 استان ایران

    معاون وزیر نیرو با اعلام ثبت فرونشست زمین در خراسان رضوی، فارس، کرمان، همدان و جنوب تهران گفت: خطر شکست خاک و فرونشست در تمامی دشت های کشور وجود دارد.